กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (นักศึกษารหัส 56E)


ความคิดเห็น